SK EN

Vítame Vás na stránkach neziskovej organizácie HOSS Heroes, ktorej zakladateľom je akciová spoločnosť HOSS CORP a úspešní hokejoví bratia Marián a Marcel HOSSovci.

V dnešnej dobe spoločnosti a ich zamestnanci, investori a zákazníci prikladajú omnoho väčšiu dôležitosť podpore spoločnosti prostredníctvom filantropie a taktiež spoločenskej zodpovednosti (corporate social responsibility). Marián Hossa a jeho brat Marcel sú nielen výnimoční slovenskí hokejisti ale i veľké osobnosti, ktoré vedia na koho stranu sa majú postaviť i v tejto oblasti. Dlhé roky je Marián podporovateľom podobných nadácii spájajúcich sa s jeho menom za morom a preto bolo prirodzené, že s podnikateľskými začiatkami na Slovensku má záujem tiež pomôcť komunitám, kde vyrastal. Preto dovoľte mi predstaviť Vám našu neziskovú organizáciu – HOSS Heroes (Hossovi hrdinovia), ktorá má za cieľ v spolupráci s hlavnými podporovateľmi samotnými športovcami a Mariánovými spoločnosťami HOSS CORP a HO&PE poskytovať humanitárnu i charitatívnu činnosť ako i zlepšovať podmienky a komunitné vzťahy v oblasti podpory, výchovy a rozvoja športu mládeže na regionálnej úrovni a ďalšie aktivity.

HOSS Heroes je nezisková organizácia zabezpečujúca všeobecne prospešné služby, nie nadácia ani finančný fond a z tohto dôvodu nevieme ani nemôžeme poskytovať peniaze či finančné dary. Prvoradým cieľom je budovať na báze dobrovoľnosti naše projekty a aktivity smerom k identifikovaným cieľovým skupinám a komunitám. Ďakujeme za porozumenie.

MARIÁN HOSSA

Marián Hossa sa narodil 12.1.1979 a nebol odlišný od ostatných detí, rád sa hral a obzvlášť pouličný hokej za barákom. Sníval svoje detské sny a nakoniec sa vypracoval aj vďaka podpore a obete svojich rodičov na jedného z najlepších hokejistov Slovenska ako aj najlepšej ligy sveta kanadsko-americkej NHL.