SK EN

Zakladatelia

HOSS CORP, a.s.

Spoločenská zodpovednosť v našom ponímaní je neustála snaha zabezpečiť, aby správanie sa našej akciovej spoločnosti HOSS CORP naplnilo alebo prekročilo etické, právne či spoločenské očakávania verejnosti od podnikania a našich aktivít.

Pre HOSS CORP, a.s. je program spoločenskej zodpovednosti prirodzeným rozšírením jej podnikateľskej filozofie a hodnôt značky, lebo byť priateľský, úprimný - otvorený sú hodnoty, ktoré program rozvíja a ktoré sú základom pre úspešné podnikanie a aktivít našej neziskovej organizácie HOSS Heroes. Mať zodpovedný prístup k nášmu podnikaniu je jeden z našich základných princípov. Korporátna filantropia je pre nás viac ako vypísanie šeku – chceme ukázať, že nás to zaujíma a záleží nám na tom čo robíme a podporujeme. Oddanosť odstraňovaniu bariér a etické chovanie prispievajú k ekonomickému rozvoju zatiaľ čo zvyšujú kvalitu života jednotlivcov, rodín a miestnych komunít.

Cieľom je vytvoriť tú správnu atmosféru prostredníctvom riadenej filantropie a podporovať dobré a správne veci pre lepšiu spoločnosť a vzťahy.

Náš team rešpektuje všetky tieto hodnoty a je Vám k dispozícii. Budeme sa usilovať, aby naše aktivity boli príkladom a inšpiráciou pre ďalších nasledovateľov a našich hrdinov!

HOSS Heroes Team

HOSS Heroes Team

Správna rada:

 • Marián Hossa, výnimočný slovenský hokejista a veľká športová osobnosť.
  Hokejové štatistiky kliknite tu
 • Marcel Hossa, výnimočný slovenský hokejista a veľká športová osobnosť
  Hokejove štatistiky kliknite tu
 • Mária Hossová, mamina oboch uznávaných športovcov bez ktorej by to určite nedokázali
 • Dozorná rada/Revízor:

  • Ing. Janka Hossová, manželka Mariána a členka menežmentu HOSS CORP, a.s.

  Riaditeľ:

  • Miroslav Kubis MBA, priateľ, člen menežmentu HOSS CORP, a.s. a finančný poradca