SK EN

Hasič

HOSS Heroes, n.o. (Hossovy hrdinovia) má za cieľ v spolupráci s hlavnými podporovateľmi samotnými športovcami a Mariánovými spoločnosťami HOSS CORP a HO&PE poskytovať humanitárnu i charitatívnu činnosť ako i zlepšovať podmienky a komunitné vzťahy v oblasti podpory, výchovy a rozvoja športu mládeže na regionálnej úrovni a ďalšie aktivity.

Medzi naše aktivity/projekty patria:

  • Fireman / Hasič – novodobý hrdina – podpora miestnych jednotiek hasičského zboru, resp. eventov pre predstavenie dôležitej a zodpovednej práce hasičov deťom/verejnosti. V spolupráci s Trenčianskymi Hasičmi a Policajtami sme zorganizovali pekné MDD, kde sme predstavili ich zodpovednú prácu detičkám a ich rodičom.