SK EN

Daruj

HOSS Heroes tím ocení akúkoľvek Vašu ústretovú pomoc či už ako dobrovoľníka v našich projektoch a programoch, alebo príspevok vo forme finančného daru našej organizácii.

V prípade akýchkoľvek otázok a záujmu o spoluprácu nás prosím neváhajte kontaktovať.

Údaje pre poukázanie prostriedkov:

HOSS HEROES, n.o., Karpatská 7537, 911 01 Trenčín, IČO: 37923994,
Bankové spojenie: SLSP SK9809000000005112532522
www.hossheroes.sk, info@hossheroes.sk

Vážení priatelia a podporovatelia,

HOSS HEROES nezisková organizácia bratov Mariána a Marcela HOSSOVCOV by Vás rada oslovila v súvislosti s venovaním 2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb.

HOSS Heroes, n.o. (Hossovy hrdinovia) má za cieľ v spolupráci s hlavnými podporovateľmi samotnými športovcami a Mariánovými spoločnosťami HOSS CORP a HO&PE poskytovať humanitárnu i charitatívnu činnosť ako i zlepšovať podmienky a komunitné vzťahy v oblasti podpory, výchovy a rozvoja športu mládeže na regionálnej úrovni a ďalšie aktivity.

HOSS Heroes, n.o. má veľký záujem o vybudovanie dlhodobých, veľmi dobrých vzťahov, ktoré budú prospešné pre všetkých zainteresovaných s dôrazom na čo najlepšie zabezpečenie všeobecne prospešných služieb poskytovaných našou organizáciou. Jedine takouto spoluprácou bude môcť HOSS Heroes s tými najlepšími úmyslami, transparentne vynaloženými prostriedkami a poctivou prácou našich dobrovoľníkov naplniť svoj cieľ zabezpečiť prostredníctvom pomoci VEĽKÝCH HRDINOV (našich darcov a spolupracovníkov) výchovu nových možno v tejto chvíli ešte malých HRDINOV na ktorých budeme všetci napokon veľmi hrdí.

Budeme veľmi radi ak sa i vy pripojíte k našej myšlienke a podporíte akýmkoľvek spôsobom našu neziskovú organizáciu.

Na čo šli 2 % z dane:

HOSS Heroes, n.o. nehradí žiadne náklady spojené s fungovanim neziskovej organizácie. Všetko je vykonávané na báze dobrovolnosti našich zakladateľov, členov, partnerov a podporovateľov. Každý jeden cent získaný pre našu neziskovú organizáciu je vynaložený na dobré veci a projekty realizované a podporované neziskovou organizáciou bratov HOSSOVCOV - HOSS Heroes!

Prečo dať daň práve nám:

Nie všetky talentované deti na Slovensku majú možnosť presadiť sa v súčasnom ekonomicky náročnom svete. Preto sa snažíme prostredníctvom získaných sponzorstiev a darov prispieť svojím dielom k sprístupneniu rôznych športových aktivít čo najširšiemu spektru mládeže. Ďalšími programami v rámci našej neziskovej organizácie chceme zase pomôcť prostredníctvom humanitárnej pomoci a charitatívnej činnosti znevýhodneným skupinám a ťažko chorým pacientom.

Ďakujem Vám za Vašu podporu dobrých vecí a želáme Vám aj Vašim rodinám veľa úspechov!
S úctou,

Marián Hossa    Marcel Hossa