SK EN

HOSS Sport Center

HOSS Heroes, n.o. má za cieľ v spolupráci s hlavnými podporovateľmi samotnými športovcami a Mariánovými spoločnosťami HOSS CORP a HO&PE poskytovať humanitárnu i charitatívnu činnosť ako i zlepšovať podmienky a komunitné vzťahy v oblasti podpory, výchovy a rozvoja športu mládeže na regionálnej úrovni a ďalšie aktivity. Medzi naše aktivity/projekty patria:

  • HOSS Sport Center – poskytnutie športového multifunkčného centra vybudovaného HOSS CORP, a.s. v širšom centre Trenčína pre aktivity miestnych materských a detských škôl vo vyhradených hodinách.
  • Klub mladých hviezd (Young Stars Club). Týmto programom chceme podporiť mladých talentovaných športovcov znevýhodnených skupín prostredníctvom pravidelných extra tréningov a zapožičaním adekvátnej športovej výstroje pod dohľadom tímu skúsených profesionálov v práci s mládežou.
  • Misia Young Stars Club je zabezpečiť jednotlivým vekovým skupinám mladých talentov adekvátny doplňujúci tréning a poradenstvo na zvýšenie a zlepšenie ich zručností, vedomostí a povedomia prostredníctvom pravidelných tréningov na ľade i mimo neho ako aj konzultácie týkajúce sa rozvoja ich športovej kariéry.

Viac info na: www.hosssportcenter.sk a www.facebook.com/hosssportcenter