SK EN

Programy a projekty

Cieľom našej neziskovej organizácie je ukázať prostredníctvom podpory našich vlastných spoločností spoločenskú zodpovednosť a tak naštartovať aj ďalšie subjekty na podporu širokospektrálnych aktivít smerujúcich k podpore znevýhodnených skupín spoločnosti. Chceme týmto zdôrazniť naše hodnoty, ciele, princípy a prístup.

Nie všetky talentované deti na Slovensku majú možnosť presadiť sa v súčasnom ekonomicky náročnom svete. Preto sa snažíme prostredníctvom získaných sponzorstiev a darov prispieť svojím dielom k sprístupneniu rôznych športových aktivít čo najširšiemu spektru mládeže. Ďalšími programami v rámci našej neziskovej organizácie chceme zase pomôcť prostredníctvom humanitárnej pomoci a charitatívnej činnosti znevýhodneným skupinám a ťažko chorým pacientom. HOSS Heroes, n.o. má veľký záujem o vybudovanie dlhodobých, veľmi dobrých vzťahov, ktoré budú prospešné pre všetkých zainteresovaných s dôrazom na čo najlepšie zabezpečenie všeobecne prospešných služieb poskytovaných našou organizáciou. Jedine takouto spoluprácou bude môcť HOSS Heroes s tými najlepšími úmyslami, transparentne vynaloženými prostriedkami a poctivou prácou našich dobrovoľníkov naplniť svoj cieľ zabezpečiť prostredníctvom pomoci VEĽKÝCH HRDINOV (našich darcov a spolupracovníkov) výchovu nových možno v tejto chvíli ešte malých HRDINOV na ktorých budeme všetci napokon veľmi hrdí.

Budeme veľmi radi ak sa i vy pripojíte k našej myšlienke a podporíte akýmkoľvek spôsobom našu neziskovú organizáciu. Pre viac informácii kliknite tu.