SK EN

Darujte 2% dane

Vážení priatelia a podporovatelia

HOSS HEROES nezisková organizácia bratov Mariána a Marcela HOSSOVCOV by Vás rada oslovila v súvislosti s venovaním 2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. HOSS Heroes, n.o. (Hossovy hrdinovia) má za cieľ v spolupráci s hlavnými podporovateľmi samotnými športovcami a Mariánovými spoločnosťami HOSS CORP a HOSSA Family poskytovať humanitárnu i charitatívnu činnosť ako i zlepšovať podmienky a komunitné vzťahy v oblasti podpory, výchovy a rozvoja športu mládeže na regionálnej úrovni a ďalšie aktivity. Budeme veľmi radi ak sa i vy pripojíte k našej myšlienke a podporíte akýmkoľvek spôsobom našu neziskovú organizáciu. Prečo dať daň práve nám:

Nie všetky talentované deti na Slovensku majú možnosť presadiť sa v súčasnom ekonomicky náročnom svete. Preto sa snažíme prostredníctvom získaných sponzorstiev a darov prispieť svojím dielom k sprístupneniu rôznych športových aktivít čo najširšiemu spektru mládeže. Ďalšími programami v rámci našej neziskovej organizácie chceme zase pomôcť prostredníctvom humanitárnej pomoci a charitatívnej činnosti znevýhodneným skupinám a ťažko chorým pacientom. Ďakujeme Vám za Vašu podporu dobrých vecí a želáme Vám aj Vašim rodinám veľa úspechov!