SK EN

Sponzorské dary

Vďaka sponzorským darom prostredníctvom Alpinka golf charity cup a hlavne sponzorského kontraktu Mariána Hossu s CCM/Reebok sme získali niekoľko kompletných setov hokejového výstroja pre malých hokejistov a brankárov, ktoré už dva roky zapožičiavame prípravkárom z celého Slovenska. Touto cestou chceme priviesť čo najviac talentovaných chlapcov z nevýhodnených skupín k hokeju.